TechLife devBlog

httpie - HTTP dla ludzi

Internet 3rd Jul 2016

Bardzo lubię pythonowe paczki z serii for humans. Obok requests (zamiennika urllib2) czy Envelops (Mailing for human beings) znajdziemy również HTTPie - doskonały zamiennik takich konsolowych narzędzi jak wget czy curl.

Instalacja

jak zawsze banalnie prosta.

pip install httpie

lub jeżeli nie chcecie zainstalować paczkę tylko dla swojego użytkownika:

pip install --user httpie

Po instalacja do naszej dyspozycji mamy komendę http.

http google.com

http -v google.com

Główne zalety httpie

  • kolorowanie wyjścia
  • formatowanie wyjścia
  • łatwy upload plików
  • pobieranie plików w stylu wget-a
  • obsługa parametrów GET i POST
  • nagłówki
  • bezpieczeństwo (uwierzytelnianie, https)
  • obsługa sesji
  • strumieniowanie odpowiedzi

Kilka przykładów użycia:

Wysłanie POST-a

http httpbin.org/post test=yyy --print HB

--print HB pozwala wyświetlić jedynie nagłówki (H) oraz treść (B) żądania.

Pobieranie pliku

http http://wikipedia.pl/img/wikimedia-polska.png > logo.pngKomentarze