TechLife devBlog

Generator filmowych miniaturek

Internet 11th Jan 2012

Często zamieszczając na stronie streszczenie jakiegoś filmu brakowało mi narzędzia, które było by w stanie zamiast zrzutu pojedynczej klatki wygenerować mi miniaturkę składającą się przynajmniej z 4 zrzutów pochodzących z różnych części filmu. W repozytorium znalazłem tylko mplayer-snapshot, ale nijak nie działało. Ponieważ potrzebowałem tylko 4 zrzuty szybko skleiłem prosty skrypt Basha wykorzystujący FFMpegThumbnailer (powinien być w każdym repo) do robienia zrzutów i montage (pakiet imagemagick) do ich klejenia.

#!/bin/sh

usage()
{
cat << EOF
usage: $0 [options] -i MOVIE-FILE

OPTIONS:
  -h    show this message
  -i    input movie file
  -o    output JPG file name
  -a    percentage or absolute time hh:mm:ss, default 20
  -b    percentage or absolute time hh:mm:ss, default 40
  -c    percentage or absolute time hh:mm:ss, default 60
  -d    percentage or absolute time hh:mm:ss, default 80
  -n    number of columns
EOF
}

FILE=
OUT=
COLUMNS=2
T1=20
T2=40
T3=60
T4=80

while getopts "hi:o:a:b:c:d:n:" OPTION
do
   case $OPTION in
     h)
       usage
       exit 1
       ;;
     i)
       FILE=$OPTARG
       OUT=${OPTARG}.jpg
       ;;
     o)
       OUT=$OPTARG
       ;;
     a)
       T1=$OPTARG
       ;;
     b)
       T2=$OPTARG
       ;;
     c)
       T3=$OPTARG
       ;;
     d)
       T4=$OPTARG
       ;;
     n)
       COLUMNS=$OPTARG
       ;;
     ?)
       usage
       exit
       ;;
   esac
done

if [[ -z $FILE )
then
  usage
  exit 1
else
  ffmpegthumbnailer -t $T1 -s 400 -o /tmp/thumb-1.jpg -i $FILE
  ffmpegthumbnailer -t $T2 -s 400 -o /tmp/thumb-2.jpg -i $FILE
  ffmpegthumbnailer -t $T3 -s 400 -o /tmp/thumb-3.jpg -i $FILE
  ffmpegthumbnailer -t $T4 -s 400 -o /tmp/thumb-4.jpg -i $FILE

  montage -mode concatenate -tile ${COLUMNS}x -adjoin /tmp/thumb*.jpg $OUT
  rm /tmp/thumb*.jpg
fi

Dla przykładu weźmy trailer Hobbita. Po pobraniu go na dysk i zapisaniu jako hobbit.flv wystarczy odpalić skrypt i wskazać plik:

movie-thumbnails.sh -i hobbit.flv

Skrypt powinien wypluć plik o nazwie hobbit.flv.jpg:

Jak to jednak przy generowaniu miniaturek bywa czasami zdarza się złapać jakaś niepożądana klatkę. Aby ją wymienić należy wskazać którą z czterech klatek wymieniamy (a,b,c czy d) oraz podać procentowo lub dokładnie (np. 00:03:28) czas filmu, z którego ma zostać pobrana.

Domyślnie:

a - 20%
b - 40%
c - 60%
d - 80%

Czyli jeżeli chcemy wymienić np. miniaturkę 2 na coś jaśniejszego wystarczy zrobić:

movie-thumbnails.sh -i hobbit.flv -b 27

wynik:

Używając parametru -n możemy sterować też ilością kolumn:

movie-thumbnails.sh -i hobbit.flv -n 1

movie-thumbnails.sh -i hobbit.flv -n 4

Na koniec parametrem -o sterujemy nazwą pliku wyjściowego

movie-thumbnails.sh -i hobbit.flv -o hobbit.jpg

Linki

Komentarze z jogger.pl

frk 11.01.2012 / 22:36

Fajne, z pewnością przyda się kiedyś. Dzięki.

kichawa 11.01.2012 / 23:12

ja ostatnio z VideoCut'a korzystałem, poza tym ze w wersji która miałem nie potrafił zapisywac do jpg, tylko do png (bug naprawiony w nowych wersjach) to jest ok

jam łasica 12.01.2012 / 12:10

Dostosowałem trochę oryginalny skrypt do własnych celów (opcja QUALITY=10, obsługa plików ze spacjami, /bin/bash żeby działało na moim głupim Ubuntu)
https://gist.github.com/1599880

Zrobiłem też generator HTML-a (tworzy miniaturki ze wszystkich filmów .avi w bieżącym katalogu i umieszcza w movie-index.html razem z linkami do imdb.org). Może komuś się przyda ;)
https://gist.github.com/1599889Komentarze