TechLife devBlog

Pacnet API czyli gPacnet

Internet 10th Apr 2009

Przerzuciłem właśnie stare API na Django. Nie obyło się bez małych zmian. Zrezygnowałem z wyboru formatów text/json/xml i zostawiłem wyłącznie JSON-a. Z formatami jednak za dużo jest zabawy, bo co prawda Django samo potrafi przerzucić QuerySet do XML-a czy JSON-a jednak robi to strasznie dziwnie, ponieważ do wyjściowego formatu dokłada takie rzeczy jak klucz obiektu czy nazwę modelu z jakiego pochodzi. Nie bardzo wiem komu takie coś jest potrzebne no a wywalić nie ma jak. O czym mówię? Weźmy np. listę kategorii.

def api_categories(request):
data = Category.objects.all().order_by('name')
json = serializers.serialize("json", data)
return HttpResponse(json, mimetype="text/javascript")

Logiczne wydawałoby się, że na wyjściu zobaczymy:

[
{"name": "No"}, 
{"name": "app-accessibility"},
...
]

Ale pojawia się:

[
{"pk": 107, "model": "packages.category", "fields": {"name": "No"}}, 
{"pk": 1, "model": "packages.category", "fields": {"name": "app-accessibility"}},
...
]

I po co to komu?

Wracając do Pacnetu… Przy okazji wdrożenia API odgrzebałem moje nieudolne próby napisania menadżera pakietów (Python+PyGTK) operującego na API Pacnetu.

code.google.com/p/gpacnet/

Podstawowa funkcjonalność, czyli przeglądanie i instalowanie pakietów podzielonych wg. kategorii działa. Więcej na chwilę obecną (np. wyświetlenia screenów) nie potrafię :-P Jednak systemowe GUI pozostają daleko w tyle za łatwością elastycznością HTML-a. Instalacja pakietów odbywa się przez wywołanie Terminala z odpowiednią komendą, więc jeżeli nie macie Terminala trzeba zastąpić go jakimś innym emulatorem konsoli.

Gdyby ktoś chciał napisać coś takiego pod QT lub cokolwiek lepszego dla GTK to serdecznie zapraszam. API stoi otworem.

pacnet.karbownicki.com/api/

Komentarze z jogger.pl

Karbownicki.com 16.06.2011 / 23:26

Pacnet żyje i ma się dobrze

Pracę nad Pacnetem czyli Archową wersją Gentoo Portage zacząłem w lutym 2008 roku. Od czasu do czasu tam coś nagrzebię ale generalnie poza cotygodniowym zapuszczeniem skryptu aktualizującego bazę pakietów to projekt żyje własnym życie[.[...]Komentarze