TechLife devBlog

OOXML - Pol$ka gło$uje TAK

Internet 30th Aug 2007

Jak głoszą nieoficjalne komentarze:

17 za, 3 wstrzymało się, 0 przeciw.

Cału$ki dla wa$ :-* :-* :-*

Komentarze z jogger.pl

jam łasica 31.08.2007 / 00:53

NieeeeeeeeeKomentarze