TechLife devBlog

# Internet

IPFS: Kazus Turecki

Internet 11 maja 2017 21:53

Nieco ponad 2 tygodnie temu pisałem o rozproszonym systemie plików IPFS. Jedną z głównych wad obecnego internetu, z którą chce sobie poradzić IPFS, jest centralizacja:

[...] obecna sieć jest mocno scentralizowana a przez to bardzo podatna na wszelkie przypadki cenzurowania treści, odcinania dostępu do zasobów czy nawet odcinania całych krajów od internetu.

5 dni później (29 kwietnia 2017) obywatele Turcji zostali na polecenie rządu odcięci od Wikipedii. Z racji swojej pracy, ludzie z Protocol Labs (zajmujący się rozwojem IPFS-a) postanowili wykorzystać to co już stworzyli i pokazać przydatność sieci rozproszonej.

3 maja w sieci IPFS został udostępniony statyczny zrzut tureckiej Wikipedii. W drodze są już zrzuty w języku Arabskim, Kurdyjskim i Angielskim. Zrzut można przeglądać korzystając bezpośrednio z identyfikatora wskazującego na obraz Wikipedii z 30 kwietnia

/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Anasayfa.html

lub za pośrednictwem systemu nazw (IPNS), który to identyfikator będzie zawsze wskazywał na najnowszą wersję zrzutu:

/ipns/QmVH1VzGBydSfmNG7rmdDjAeBZ71UVeEahVbNpFQtwZK8W/wiki/Anasayfa.html

Jest jeszcze tylko jedno ale, wersja 0.4.8 węzła nie radzi sobie zbyt dobrze z pociętymi katalogami (directory sharding) więc trzeba skorzystać z jeszcze nie wydanej wersji 0.4.8-rc1 lub 0.4.9-rc2. Jednak na szczęście w Protocol Labs też używają ArchLinuxa więc paczka go-ipfs-git autorstwa Kubuxu (swoją drogą studenta AGH) czeka już w AUR.

$ yaourt -S go-ipfs-git

Teraz po wystartowaniu węzła jesteśmy gotowi do przeglądania statycznej Wikipedii. W tym celu w przeglądarce wchodzimy na:

http://127.0.0.1:8080/ipns/QmVH1VzGBydSfmNG7rmdDjAeBZ71UVeEahVbNpFQtwZK8W/wiki/Anasayfa.html

I jesteśmy na ostatnim zrzucie:

strona główna

Nawet wyszukiwanie działa:

wynik wyszukiwania

strona hasła: polonia

Wikipedia będzie dostępna w sieci IPFS tak długo jak długo któryś z węzłów z którymi mamy kontakt będzie ją posiadał. Jednak nawet kiedy jakakolwiek kopia przestanie być dostępna wystarczy aby jeden węzeł ją ponownie dodał, żeby cała sieć znów miała do niej dostęp. Po ponownym dodaniu Wikipedia nadal będzie miała ten sam identyfikator, bo jak wiadomo jest to kryptograficzny hash tworzony na podstawie treści czyli ta sama treść będzie zawsze miała taki sam identyfikator.

Aby pomóc udostępniać (seedować) Wikipedię wystarczy ją przypiąć do swojego węzła:

$ ipfs pin add QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX

Jest to identyfikator tureckiej wersji która zajmuje 10 GB. Dla porównania łącznie wersje turecka, arabska i kurdyjska zajmują 25 GB a wersja angielska 250 GB.

Więcej informacji o całej akcji znajdziecie na blogu IPFS-a.

Dobrej zabawy w przywracanie wolności ( ͡° ͜ʖ ͡°)

IPFS - międzyplanetarny system plików

Internet 24 kwietnia 2017 19:16

Co niby może być ciekawego w systemie plików? Poza tym, że można zrobić z niego grę RPG to zazwyczaj niewiele. W tym przypadku może być jednak zupełnie inaczej. IPFS (InterPlanetary File System) to nowo powstający protokół, który w przyszłości może diametralnie zmienić sposób funkcjonowania sieci Internet a zastąpienie protokołu HTTP będzie tylko jedynym ze skutków ubocznych.

IPFS logo

Problemy dzisiejszej sieci

Nowych protokołów zazwyczaj nie tworzy się dla zachcianki ale w celu rozwiązania jakiś istotnych problemów. Jakie problemy więc próbuje rozwiązać IPFS?

 • CENTRALIZACJA - obecna sieć jest mocno scentralizowana a przez to bardzo podatna na wszelkie przypadki cenzurowania treści, odcinania dostępu do zasobów czy nawet odcinania całych krajów od internetu.
 • NIEEFEKTYWNOŚĆ HTTP - protokół HTTP zakłada pobieranie danego pliku z pojedynczej maszyny, nie mamy możliwości pobierania go równolegle z wielu (często bliższych nam) punktów jednocześnie tak jak w przypadku sieci p2p.
 • UTRATA HISTORYCZNYCH DANYCH - każdego dnia wiele wartościowych treści znika bezpowrotnie z internetu wraz ze stronami na których były zamieszczone a proces ich zabezpieczania i wersjonowania nie jest prosty i często wiąże się z tworzeniem kolejnych duplikatów co kosztuje sporo miejsca.
 • UZALEŻNIENIE APLIKACJI OD INTERNETU - większość współczesnych aplikacji jest uzależniona od dostępu do internetu a przez to nienadająca się do krajów trzeciego świata, nieodporna na katastrofy naturalne (podczas których duże obszary są odcinane od sieci) czy często przerywane połączenia.

Rozwiązania

Ok, skoro już wiemy z jakimi problemami chce zmierzyć się IPFS to teraz przyjrzyjmy się jakimi sposobami będzie starał się je pokonać.

1. TOPOLOGIA

topologie sieci

Obecnie wiele aplikacji działa w oparciu o scentralizowaną architekturę (A). Charakteryzuje się ona podziałem na role klient-serwer gdzie klientów mamy wielu natomiast serwer jest jeden (choć często składa się z wielu instancji). Łatwo możemy tu publikować informacje, ponieważ wysyłamy je w jedno miejsce, z którego następnie wszyscy klienci je odczytują. Problemem jest tu natomiast skalowanie aby sprostać ogromnej liczbie klientów dobijających się po aktualne informacje. Największą bolączką są pojedyncze punkty awarii (single point of failure), które w przypadku niewłaściwego funkcjonowania są w stanie unieruchomić przepływ informacji w całej sieci. Weźmy tu za przykład takie aplikacje jak Facebook czy Twitter. W przypadku awarii Load Balancerów, błędu w konfiguracji DNS-ów czy niedyspozycji bazy danych te aplikacje stają się całkowicie sparaliżowane.

Lepszym podejściem jest oczywiście architektura zdecentralizowana (B), która jest w stanie znieść unieruchomienie niektórych serwerów, ponieważ pomimo, że serwery w niej zlokalizowane komunikują się między sobą to nie są od siebie uzależnione. Przykładem mogą być tu serwery mailowe, serwery sieci komunikacji XMPP czy sieci społecznościowe takie jak Diaspora. Jeżeli przestanie działać jeden z podów Diaspory nie przeszkodzi to w komunikacji użytkownikom innych podów. Oczywiście nadal istnieją tu wąskie gardła takie jak serwery DNS czy serwery na których masz aktualnie konto.

Najbardziej odporną topologią jest sieć rozproszona (C), na którą to właśnie stawia IPFS. Taka architektura wiąże się jednak zupełnie innym podejściem do projektowania aplikacji, ponieważ każdy węzeł może się tu zachowywać jednocześnie jako klient i serwer oraz być połączony z dowolną liczbą innych węzłów. Co ciekawe właśnie tak wyobrażano sobie pierwotny kształt sieci Internet.

2. Identyfikacja i unikalność

Ponieważ głównym nośnikiem informacji w sieci IPFS są pliki, dlatego duży nacisk postawiono na ich właściwą reprezentację. Każdy plik w sieci IPFS ma swój unikalny identyfikator oparty na kryptograficznej funkcji skrótu (cryptographic hash), który generowany jest w oparciu o jego zawartość. Oznacza to, że niezależnie od nazwy jeżeli dwa pliki będą miały tą samą zawartość wtedy otrzymają również ten sam identyfikator. Przykład takiego identyfikatora:

/ipfs/QmVBEScm197eQiqgUpstf9baFAaEnhQCgzHKiXnkCoED2c

Po wprowadzeniu do pliku choćby minimalnych zmian jego identyfikator również ulegnie zmianie. Podobnie jest z folderami, hash folderu generowany jest na podstawie jego zawartości więc dorzucenie lub usunięcie pliku zmieni jego identyfikator. W ten sposób otrzymujemy sieć permanentnych plików, gdzie każda zmiana tworzy nową wersję pliku. Od razu rodzi się pytanie w jaki sposób znaleźć najnowszą wersję jakiegoś pliku?

Dla uproszenia załóżmy, że nasz znajomy prowadzi bloga w formie pojedynczego pliku blog.html. Znając identyfikator tego pliku jesteśmy w stanie bez problemu go pobrać. Wiemy jednak, że plik jest codziennie aktualizowany a skoro jest modyfikowany to jego kolejne wersje mają nowe nieznane nam identyfikatory. Jeżeli interesuje nas zawsze najnowsza wersja pliku to jak znaleźć najnowszy identyfikator?

Każdy węzeł sieci IPFS ma również swój unikalny identyfikator, którego możemy użyć posługując się IPNS czyli międzyplanetarnym systemem nazw (InterPlanetary Name Space). Każdy kto miał styczność z GIT-em na pewno kojarzy znacznik HEAD, który określa nam, która z wersji jest obecnie traktowana jako najnowsza.

[HEAD] ----- > trzecia wersja
        druga wersja
        pierwsza wersja

Podobnie w przypadku identyfikatora węzła może on wskazywać na konkretny identyfikator pliku czy folderu.

/ipns/hash-wezla --> /ipfs/hash-najnowszej-wersji-pliku-blog-html

Istnieje też opcja skorzystania z serwerów DNS i użycia domen jako wskaźnika na dany hash węzła czy pliku/folderu. Wtedy możliwe jest użycie nazwy typu:

/ipns/example.com

ale jak się domyślacie centralna sieć DNS nie bardzo wpasowuje się w filozofię sieci rozproszonej, dlatego to bardziej ciekawostka lub element przejściowy.

W ten właśnie sposób jesteśmy w stanie zapewnić dynamiczną treść w sieci niemodyfikowalnych plików.

3. Własny węzeł

Aby zacząć korzystać z sieci IPFS musimy uruchomić własny węzeł, który po wystartowaniu odszuka inne węzły znajdujące się w jego otoczeniu i pozwoli nam stać się częścią sieci. Obecnie istnieją dwie implementacje węzła:

 • go-ipfs - napisana w języku Go i najszybciej aktualizowana
 • js-ipfs - implementacja w JavaScripcie, która może być wykorzystana przez silnik Node.js lub przeglądarkę.

Ja obecnie używam implementacji w go, ponieważ ma bardzo przyjazny interfejs konsolowy a w dodatku odpowiednia paczka jest już w repozytorium Archlinuksa, więc jej instalacja sprowadza się do:

# pacman -S go-ipfs

Po instalacji należy zainicjować nasz węzeł, co wygeneruje startową konfigurację razem z unikalnymi kluczami, którymi będzie posługiwał się nasz węzeł.

$ ipfs init
initializing IPFS node at /home/trojkat/.ipfs
generating 2048-bit RSA keypair...done
peer identity: QmegHuTrDEN2j4SATDpE7U6nXW81hd1Ropph7EPkP4EXhS
to get started, enter:

ipfs cat /ipfs/QmegHuTrDEN2j4SATDpE7U6nXW81hd1Ropph7EPkP4EXhS/readme

Po wydaniu tego polecenia zobaczymy:

$ ipfs cat /ipfs/QmVLDAhCY3X9P2uRudKAryuQFPM5zqA3Yij1dY8FpGbL7T/readme
Hello and Welcome to IPFS!

██╗██████╗ ███████╗███████╗
██║██╔══██╗██╔════╝██╔════╝
██║██████╔╝█████╗ ███████╗
██║██╔═══╝ ██╔══╝ ╚════██║
██║██║   ██║   ███████║
╚═╝╚═╝   ╚═╝   ╚══════╝

If you're seeing this, you have successfully installed
IPFS and are now interfacing with the ipfs merkledag!

 -------------------------------------------------------
| Warning:                       |
|  This is alpha software. Use at your own discretion! |
|  Much is missing or lacking polish. There are bugs. |
|  Not yet secure. Read the security notes for more.  |
 -------------------------------------------------------

Check out some of the other files in this directory:

 ./about
 ./help
 ./quick-start   <-- usage examples
 ./readme     <-- this file
 ./security-notes

Oczywiście zachęcam do odwiedzenia strony quick-start, ale teraz zajmiemy się najważniejszym - uruchomieniem węzła:

$ ipfs daemon
Initializing daemon...
Adjusting current ulimit to 2048...
Successfully raised file descriptor limit to 2048.
Swarm listening on /ip4/10.3.217.65/tcp/24800
Swarm listening on /ip4/127.0.0.1/tcp/4001
Swarm listening on /ip4/192.168.1.103/tcp/4001
Swarm listening on /ip6/::1/tcp/4001
API server listening on /ip4/127.0.0.1/tcp/5001
Gateway (readonly) server listening on /ip4/127.0.0.1/tcp/8080
Daemon is ready

Lub z wykorzystaniem systemd:

$ systemctl --user start ipfs.service

Węzeł posiada własny webowy interfejs, który możecie znaleźć odwiedzając adres http://localhost:5001/webui

IPFS webui

Można znaleźć tam również zakładkę z ciekawą wizualizacją wszystkich węzłów, które wykrył nasz węzeł.

IPFS webui: połączenia

Działający węzeł pozwala nam już operować na rozproszonej sieci IPFS. Przetestujmy:

$ ipfs get /ipfs/QmcniBv7UQ4gGPQQW2BwbD4ZZHzN3o3tPuNLZCbBchd1zh -o movie.mp4

Gratulacje, właśnie staliście się użytkownikami sieci rozproszonej! Teraz możecie również zacząć udostępniać własne pliki:

$ ipfs add example.jpg
added QmbFMke1KXqnYyBBWxB74N4c5SBnJMVAiMNRcGu6x1AwQH example.jpg

O wiele, wiele więcej

Jeżeli dotrwałeś aż do tego zdania to znaczy, że prawdopodobnie temat Cię zainteresował i jesteś gotów na więcej. Wszystko co tu przedstawiłem to zaledwie liźnięcie obszernego tematu jakim jest IPFS. Za jego opracowaniem stoją ludzie z Protocol Labs i to do nich najlepiej zwrócić się po szczegółowe informacje. Ich twarzą na konferencjach a zarazem głównym pomysłodawcą protokołu jest Juan Benet dlatego nikt lepiej niż on nie opowie o tym projekcie (po angielsku).

A tu krótkie demo działania:

Garść linków:

Podsumowanie

x) Niezwykle rzadko zdarzało się w historii ludzkości, żeby jakiś nowy wynalazek nie był związany z którąś ze znanych już technologii czy teoriami, które rozważano już od wielu lat. Nasza obecna kultura remiksu przerabiająca dobrze znane idee i rozwiązania sprawdza się doskonale i ma na koncie wiele znakomitych technologii i wynalazków. Dlatego kiedy usłyszałem o składnikach, jakich użyto to przyrządzenia IPFS-a od razu pomyślałem, że ktoś dokładnie odrobił zadanie domowe. Wystarczy wspomnieć o drzewach skrótów używanych przez Git-a czy Bitcoina dodać to tego BitTorrenta, z którego wyjmujemy czułe punkty jakimi są trackery i pomnożyć to przez ulepszone rozproszone tablice mieszające. Brzmi ciekawe jeszcze przed implementacją.

y) Jak każda rodząca się technologia również IPFS musi przejść swój okres niemowlęcy, odkryć ślepe uliczki i znaleźć rozwiązania problemów, które dopiero pojawią się na horyzoncie. Jednak patrząc na obecne technologie takie jak bezstanowy protokół HTTP też można by powiedzieć, że nie nadają się do użytku. Ale przecież nie logujemy się do naszego ulubionego serwisu po każdym odświeżeniu strony, ponieważ tam gdzie jest problem wkrótce pojawia się też rozwiązanie - ciastka z identyfikatorem sesji. Również IPFS ma przed sobą wiele pytań, na które nikt nie znalazł jeszcze wystarczająco dobrej odpowiedzi, ale jak na razie nawet samo śledzenie procesu projektowania jest dla mnie niezwykle ciekawe. Zwłaszcza gdy mamy okazję dołożyć swoją choćby małą cegiełkę. W końcu ludzie do dzisiaj odwiedzają stronę z pierwszym commitem Linusa.

z) Coraz częściej słyszy się zarówno w Polsce jak i w innych krajach o mniej lub bardziej udanych próbach kontroli internetu. Wymówek zawsze jest wiele: walka z pedofilią, terroryzmem czy Fake News™. Ostatecznie jednak wszystko sprowadza się do tego samego: ściślejszej kontroli obywateli, zamykaniu niewygodnych portali czy odcinaniu niewygodnych osób/grup od ich wpływu na społeczeństwo. W takim świetle bardzo ciekawe rysuje się scenariusz, w którym kilku gości z klawiaturami przekonfigurowuje tak strukturę sieci, że przestaje ona być możliwa do kontroli, niezależnie od tego jak wysoko siedzi osoba, której się to nie podoba.

Little War Game - RTS by JS

Internet 8 marca 2016 23:27

Little War Game - screen 1

Little War Game to bardzo grywalna strategia czasu rzeczywistego przypominająca trochę średniowiecznego StarCrafta. Gra jest w pełni darmowa i zarazem wieloplatformowa, ponieważ działa w przeglądarce w całości napędzana JavaScriptem (zero Javy, zero Flasha).

Little War Game - screen 2

Co ciekawe za całą mechanikę gry (nie licząc grafiki i muzyki) odpowiada jeden programista. A co jeszcze ciekawsze oprócz jQuery i Underscore'a nie używał żadnych frameworków. Cała komunikacja z backendem odbywa się naturalnie po websocketach a na zapleczu siedzi node.js.

Little War Game - screen 3

Little War Game to idealna gra do rozgrywki wieloosobowej, bez problemu możemy zahostować własną grę na jednej z miliona map czy dołączyć się do już istniejącej rozgrywki. Można również zagrać z komputerem, którego inteligencja stoi na całkiem przyzwoitym poziomie.

Little War Game - screen 3

Oczywiście w grze nie brakuje też takich bajerów jak edytor map czy nawet odtwarzanie powtórek a mnogość jednostek i powiązanych z nimi budynków zapewnia całkiem przyjemną rozgrywkę ekonomiczną. Nic tylko odpalić url-a w wolnej chwili i zaprosić kilku znajomych.

A teraz przejdźmy do rzeczy: littlewargame.com

11 bitów wojny

Internet 17 listopada 2014 19:44

Byłem w weekend na Hall of Games gdzie miałem okazję zobaczyć prelekcję Marka Ziemaka - Wojna, wojna się zmienia. Nawet nagrałem całe wystąpienie, IMHO nie było super porywające ale jak kogoś by interesowało to mogę wrzucić na YouTube. Ale nie o tym...

Dzisiaj 11 bitowcy znaleźli się na ustach gamerów z całego świata a to za sprawą jednego komentarza dodanego na The Pirate Bay.

Komentarz Karola

Czyżby 11 bitowcy zaatakowali pozycję CD Projekt RED, tak cenionych przez gamerów? W każdym razie giełda ich wynagrodziła :-)

3 dni: +61.12%

Warto też zwrócić uwagę na odzew:

komentarz: goldbr

komentarz: Mooe

Ludzie kupili grę nie dlatego, że jest ciekawa (chociaż jest), ale dlatego, że ktoś pozwolił im świadomie wybrać. I takie postawy warto promować.

Przy okazji gameplay:

A teraz przeciwwaga, jak to się robi w ministerstwie: Ripowanie na własny użytek powoduje straty - oto stanowisko ministerstwa! AWI

Mój kraj jest taki piękny

Dziękuję, dobranoc.

[CSS] Pionowo czy poziomo?

Internet, Kodowanie, Techblog 25 listopada 2011 23:51

Nie będzie to flame, chciałem przedstawić Wam tylko mój punk widzenia. Do chwili zatrudnienia się w Firmie byłem święcie przekonany, że jedynym słusznym formatowaniem jest formatowanie pionowe, gdzie elegancko mamy podane jak na tacy wszystkie atrybuty.

poziomo

W Firmie przyszedł czas bardzo intensywnego kodowania. Często pracowałem z dużymi arkuszami stylów, których ciągłe przewijanie stawało się bardzo niewygodne. Nierzadko trzeba było też wrócić do poprzednich projektów i szybko poprawić jakieś drobne niedociągnięcia. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że w CSS-ie jest coś ważniejszego niż atrybuty i ich wartości. Najważniejszą rzeczą są selektory! Dopiero zrozumienie tej kwestii pozwoliło mi inaczej spojrzeć na elegancję poziomego formatowania.

poziomo

Rzeczą oczywistą jest to, że najpierw wyszukujemy obiekt, który chcemy zmodyfikować a następnie dodajemy mu kolor tła czy zmieniamy margines. Priorytetem jest więc szybkie odnajdywanie selektorów a później dopisanie czy odnalezienie potrzebnego atrybutu jest już dość proste, mimo że wszystkie atrybuty są w jednej linii. IMHO o wiele więcej czasu zajmuje znalezienie odpowiedniego selektora w rozciągniętym pliku niż odpowiedniego atrybutu w liniowym zapisie.

Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie sprawę należy trzymać się prostej zasady: najpierw definiujemy box model: display, width, height, float, margin, padding (najlepiej zachować taką kolejność) a później całą resztę (position, background, color, font-size itp). Trzymając się tej zasady od razu wiemy czy szukamy atrybutu z końca czy początku linii.

Jeszcze raz poglądowo. Formatowanie pionowe - mało widać, dużo szukania

pionowo

Formatowanie poziome - szybkie odnajdywanie selektorów i (trzymając się zasady) w miarę szybkie odnajdywanie atrybutów.

poziomo

Strona 1 z 12 | Starsze »