TechLife devBlog

Styczeń 2010

Automatyzacja myszy i klawiatury

Linux, Software, Techblog 7 stycznia 2010 22:41

Jak wiadomo Linux znany jest z tego, że można tutaj zautomatyzować niemalże wszystko. Zazwyczaj robimy to za pomocą skryptów Basha, Perla czy innego Pythona. Są jednak przypadki, kiedy nie bardzo mamy dojście do API czy komend aby zautomatyzować jakiś proces. Bo jak zautomatyzować np. ruch myszy w środowisku graficznym czy zasymulować wciskanie klawiszy?

Drugą rzeczą, z której znany jest Linux jest to, że zawsze znajdzie się rozwiązanie ;-) Podobnie w tym przypadku rozwiązaniem naszym problemów jest pakiet xautomation (spaczkowany w większości dystrybucji). Dostarcza on bardzo pomocnej komendy jaką jest xte. Podstawowymi parametrami tej komendy są:

key k     Wciśnięcie klawisza k
keydown k   Przytrzymanie klawisza k
keyup k    Zwolnienie klawisza k
str string   Wpisanie ciągu znaków
mouseclick i  Wciśniecie lewego klawisza myszy
mousedown i  Wciśniecie lewego klawisza myszy
mouseup i   Zwolnienie lewego klawisza myszy
mousemove x y Przemieszczenie kursora na pozycję (x,y)
mousermove x y Względne przemieszczenie kursora na pozycję (x,y)
sleep x    Odczekanie x sekund

Dzięki zastosowaniu tych komend możemy już zautomatyzować wyklikiwanie pewnych czynności, np. głupiej ankiety internetowej lub pajacyka. Swojego czasu używałem tego do łączenia się z ukrytą siecią Wifi, której Gnomowy Network Manager za nic nie umiał mi zapamiętać. Zamiast wyklikiwać codziennie szereg opcji i po raz setny wpisywać długie wygenerowane hasło klikałem tylko w skrypt, który robił wszystko za mnie.

Przykładowy skrypt powtarzający pewną czynność w nieskończoność może wglądać tak:

#!/bin/bash
while [ 1 ]
do
  sleep 1
  xte 'mouseclick 1'

  # otwórz Chrome w trybie porno
  xte 'keydown Control_L' 'keydown Shift_L' 'key n' 'keyup Shift_L' 'keyup Control_L'
  sleep 1

  # wybierz adres
  xte 'str http://...wybierz_polskiego_polityka_roku_2009...'
  xte 'key Return'

  # czekamy na wczytanie strony
  sleep 7

  #wybierz kandydata
  xte 'mousemove 44 490'
  xte 'mouseclick 1' 

  # głosuj
  xte 'mousemove 253 710'
  xte 'mouseclick 1' 
  sleep 1

  # zamknij Chrome
  xte 'keydown Alt_L' 'key F4' 'keyup Alt_L'
done

Dla ułatwienie sobie życia możemy skorzystać z komendy xmousepos, dzięki której nie będziemy musieli zgadywać pozycji kursora. Wystarczy ustawić kursor w odpowiednie miejsce a następnie uruchomić podaną komendę aby uzyskać pozycję kursora, np:

tomek@Arch:~$ xmousepos
1125 136 1125 110
^^ dwie pozycje, bo każdy kij ma dwa końce

W każdym razie miło wiedzieć, że mamy możliwość zautomatyzowania kolejnej czynności ;-)

I <3 Linux