TechLife devBlog

Czerwiec 2008

Pacnet API

Linux, ArchLinux, Projekty, Pacnet 25 czerwca 2008 17:34

Właśnie wrzuciłem na serwer API v1.0

Adresy wyglądają tak:

[TYP] = text, json
[PAKIET] = firefox, gajim, mc …
[KATEGORIA] = net-im, games-rpg …
[SZUKAJ] = aur, fire, ftp …

lista wszystkich pakietów

http://pacnet.karbownicki.com/api/[TYP]/packages

informacje o pakiecie
http://pacnet.karbownicki.com/api/[TYP]/package/[PAKIET]

lista wszystkich kategorii
http://pacnet.karbownicki.com/api/[TYP]/categories

lista pakietów w kategorii
http://pacnet.karbownicki.com/api/[TYP]/category/[KATEGORIA]

wyszukiwanie pakietu
http://pacnet.karbownicki.com/api/[TYP]/search/[SZUKAJ]

W przypadku braku trafień typ tekstowy zwraca null natomiast JSON pusty obiekt {}

Język dot

Linux, ArchLinux, Software, Techblog 18 czerwca 2008 15:51

Już dawno miałem o nim napisać notkę jednak zawsze gdzieś mi to uciekało. Ale nie tym razem.

Język dot służy do opisywania schematów za pomocą tekstu. Pewnie brzmi to niewyraźnie, dlatego od razu przejdźmy do konkretów. Aby skorzystać z dobrodziejstw języka dot instalujemy pakiet graphviz.

# pacman -S graphviz

Następnie otwieramy nasz ulubiony edytor tekstu i zaczynamy pisać:

digraph linux {
    Linux -> Debian;
    Linux -> "Red Hat";

    Debian -> Ubuntu;
    Debian -> Knoppix;

    Ubuntu -> Kubuntu;
    Ubuntu -> Edubuntu;
    Ubuntu -> Xubuntu;

    "Red Hat" -> Mandrake;
    "Red Hat" -> Fedora;

    Mandrake -> Mandriva;
}

Tak przygotowany plik zapisujemy jako test.dot A teraz najlepsza część, czyli budujemy schemat

$ dot -Tpng test.dot -o test.png

TIP: Pliki możemy eksportować również do innych formatów

W efekcie powinniśmy otrzymać plik test.png, który wygląda tak:

Narysowanie czegoś takiego w Inkscape pewnie zajęło by Wam kilka minut więcej. Najlepszą według mnie zaletą języka dot jest to, składa on się ze zwykłego tekstu, dzięki czemu w łatwy sposób możemy generować te pliki przez różne mechanizmy. Np. jeżeli mamy bazę danych firmy gdzie jakaś tabela obrazuje zależności pomiędzy przełożonymi a podwładnymi wówczas możemy szybko napisać skrypt w PHP czy Pythonie, który z pomocą tej tabeli wygeneruje nam plik dot a następnie utworzy z niego ładny schemat.

Na tym jednak nie koniec. Język dot to prawdziwe bogactwo kształtów grotów i kolorów. Za pomocą kombinacji różnych tych elementów możemy dokładnie zamodelować to co chcemy.

Więcej przykładów znajdziecie w galerii.

Pacnet - aktualizacja

Linux, ArchLinux, Gentoo, Projekty, Pacnet 16 czerwca 2008 00:26

Semestr już prawie się skończył, nareszcie mam trochę więcej czasu, wiec zabrałem się dzisiaj za aktualizację pacnetu. Z pomocą oczywiście przyszedł mi Python, dzięki któremu napisałem ładny skrypt, porównujący obecną bazę ze stanem repozytoriów i na tej podstawie dokonujący aktualizacji.

Na czerwono zaznaczane są nowe pakiety, które można przeglądać również na odpowiedniej podstronie.

Wreszcie dodałem możliwość wrzucania zrzutów ekranów, czyli najprzyjemniejszej funkcjonalności. Niestety nie dysponuję odpowiednim serwerem do przetrzymywania tej całej grafiki, więc całe wrzucanie ogranicza się do podania adresu miniaturki i dużej grafiki.

Ponieważ wiem, że pakietów jest sporo a zrzuty będą przybywały raczej w wolnym tempie więc dodałem automatyczne wyszukiwanie zrzutów w Googlu. Co prawda nie zawsze wyszukuje to co trzeba, ale w większości przypadków sprawuje się całkiem dobrze i od razu widać z jaką aplikacją mamy do czynienia. Poniżej zrzuty z Battle of Wesnoth.

Ostanie 20 zrzutów będzie wyświetlane na odpowiedniej podstronie.

Rozpoznawanie gestów za pomocą kamery

Kodowanie, Python, Projekty, Techblog 7 czerwca 2008 13:06

Od dawna chciałem już zrobić coś związanego z kamerą. W tym semestrze nadarzyła się okazja i zaproponowaliśmy prowadzącemu własny temat projektu z przedmiotu o nazwie „struktury systemów informatycznych”. Naszym zamierzeniem było stworzenie programu, który działałby podobnie jak gesty wykonywane myszą w Firefoksie tyle, że rolę myszki odegrać miała kamera. Założenia wstępne: platforma – Linux, język – Python.

Najwięcej problemów sprawiła nam sama kamera, a dokładniej to zbieranie i przetwarzanie jej obrazu.

Na początku zabraliśmy się za testowanie reacTIVision, które w zasadzie jest oprogramowaniem dla ekranów wielodotykowych. ReacTIVision ma swoją bibliotekę 89 symboli, które potrafi rozpoznać określając ich numer id, pozycję x-y, kąt nachylenia a nawet przyśpieszenie.

Symbole wyglądają tak:

Kamera widziała to tak:

A reacTIVision tak:

Działo to całkiem sprawnie. Jeżeli wykonaliśmy szybszy ruch markerem, a dokładniej przyśpieszenie markera przekroczyło pewną granicę, wówczas rozpoczynał się rysować gest. Wadą jednak tego rozwiązania były markery. Jeżeli nie miało się markera to program był bezużyteczny. Trzeba było więc go zastąpić czymś co ma każdy, np. ręką :-)

Do łapania obrazu z kamery tym razem wykorzystaliśmy moduł Pythona pyvideograb. Znaleźliśmy nawet bardzo przydatny skrypt, który wykrywał punkty ruchu w obrazie poprzez porównywanie dwóch sąsiednich klatek. Co prawda autorzy zaznaczyli, że działa tylko pod Windowsem z uwagi na moduł do przychwytywania obrazu z kamery, ale ten łatwo można było podmienić.

Teraz wystarczyło wrzucić wszystko do Pygame’a i już pierwsze efekty były widoczne.

Program wykrywał ruch i potrafił określić współrzędne punktu ruchu, co w przypadku poruszającej się większej powierzchni oznaczało jej środek.

Po naciśnięciu spacji możemy już wykonywać gest.

Następny etap to sieć neuronowa a dokładniej sieć Hopfielda. Dzięki niej jesteśmy w stanie rozpoznać, czy wykonany gest zgadza się z jednym z 4 wzorców. Jeżeli tak, wykonywane jest przypisane do niego polecenie.

W konsoli wygląda to tak:

W tej chwili program ma wprowadzone 4 wzorce (plik: patterns.txt)

Przypisane do nich działania można łatwo edytować (interfejs.py)

Jeżeli ktoś miał by ochotę się tym pobawić lub zrobić z tym coś więcej to proszę bardzo.

Gesty v0.001 na licencji GNU GPL

Projekt – 4.5, radość ze zrealizowanego pomysłu – bezcenna ;-)

Współautorzy:
– Marek Knaga
Jarosław Miazga

UPDATE: ponieważ strona projektu pyvideograb od jakiegoś czasu jest martwa zamieszczam spakowany moduł pyvideograb.tar.gz