TechLife devBlog

OOXML - Pol$ka gło$uje TAK

Linux 30 sierpnia 2007 22:31

Jak głoszą nieoficjalne komentarze:

17 za, 3 wstrzymało się, 0 przeciw.

Cału$ki dla wa$ :-* :-* :-*

Komentarze z jogger.pl

jam łasica 31 sierpnia 2007 / 00:53

NieeeeeeeeeKomentarze